Achiziții publice

1 Programul anual al achizițiilor publice2 Centralizatorul achizițiilor publice3 Contractele de achizitiție publică4 Solicitare oferte achiziții publice

28 iunie 2016: Achiziţii surse, calculatoare, aer condiţionat

7 octombrie 2016: Solicitare ofertă de preţ videoproiector

12 noiembrie 2016:Solicitare ofertă de preţ aparat foto DSLR

17 februarie 2017: Lucrări de proiectare pentru înlocuire învelitoare acoperiş la cladirea BCU „Mihai Eminescu” Iaşi şi sistem de degivrare

8 martie 2017: Caiet de sarcini Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

15 septembrie 2017: Achiziţii surse, calculatoare, scanere
                                           Clarificări

10 octombrie 2017: Achiziţie servicii de proiectare

15 noiembrie 2017: Solicitare ofertă lucrări de modificare tâmplărie

21 februarie 2018: Solicitare oferte pentru contractul de achiziţie publică „Servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pt. sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500”

27 martie 2018: Solicitare oferte perntru Transport internaţional de publicaţii

28 iunie 2018: Solicitare oferte de servicii de proiectare instalaţii de desfumare mecanică pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

4 iulie 2018: Solicitare oferte de laptop şi server
                                           Clarificări

1 august 2018: Achiziție scaner carte cu platan în V
                                           Clarificări
                                           Clarificări

3 septembrie 2018: Achiziție Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU „M. Eminescu” Iaşi - caiet de sarcini

5 septembrie 2018: Caiet de sarcini - Servicii de proiectare şi execuţie sistem de supraveghere video
                                           Clarificări

10 octombrie 2018: Solicitare oferte de proiectare şi execuţie instalații/sisteme de evacuare și compensare (desfumare) mecanică

15 noiembrie 2018: Solicitare oferte de pret Execuţie instalație iluminat de siguranță pt. corpul nou (extindere) al BCU „M. Eminescu” Iaşi

Sus