Achiziții publice

1 Programul anual al achizițiilor publice2 Centralizatorul achizițiilor publice3 Contractele de achizitiție publică4 Solicitare oferte achiziții publice

15 mai 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Lucrări de reabilitare - modernizare ascensor”; Caiet de sarcini „Lucrări de modernizare Ascensor pentru persoane istalat la BCU Iaşi”
Ofertele se vor depune până pe 22 mai 2019, ora 12.00

6 martie 2019: Solicitare oferte de preț pentru servicii de curăţenie

8 februarie 2019: Solicitare oferte de preț pentru „Monitorizare și intervenție 2 puncte de lucru”

17 ianuarie 2019: Solicitare de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru sistemul integrat de bibliotecă Aleph 500”

21 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț pentru Execuție sistem de evacuare și compensare (desfumare) mecanică CPV 45331210-1 pentru depozite de carte demisol
            Caiet de sarcini instalații pentru desfumare
            Formularul F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
            Formularul F4 - LISTA ECHIPAMENTE cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
            Formularul F5 - FIȘE TEHNICE

20 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț pentru transport publicații pe ruta București - Iaşi

15 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț Execuţie instalație iluminat de siguranță pt. corpul nou (extindere) al BCU „M. Eminescu” Iaşi

10 octombrie 2018: Solicitare oferte de proiectare şi execuţie instalații/sisteme de evacuare și compensare (desfumare) mecanică

5 septembrie 2018: Caiet de sarcini - Servicii de proiectare şi execuţie sistem de supraveghere video
                                           Clarificări

3 septembrie 2018: Achiziție Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU „M. Eminescu” Iaşi - caiet de sarcini

1 august 2018: Achiziție scaner carte cu platan în V
                                           Clarificări
                                           Clarificări

4 iulie 2018: Solicitare oferte de laptop şi server
                                           Clarificări

28 iunie 2018: Solicitare oferte de servicii de proiectare instalaţii de desfumare mecanică pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

27 martie 2018: Solicitare oferte perntru Transport internaţional de publicaţii

21 februarie 2018: Solicitare oferte pentru contractul de achiziţie publică „Servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pt. sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500”

15 noiembrie 2017: Solicitare ofertă lucrări de modificare tâmplărie

10 octombrie 2017: Achiziţie servicii de proiectare

15 septembrie 2017: Achiziţii surse, calculatoare, scanere
                                           Clarificări

8 martie 2017: Caiet de sarcini Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

17 februarie 2017: Lucrări de proiectare pentru înlocuire învelitoare acoperiş la cladirea BCU „Mihai Eminescu” Iaşi şi sistem de degivrare

12 noiembrie 2016:Solicitare ofertă de preţ aparat foto DSLR

7 octombrie 2016: Solicitare ofertă de preţ videoproiector

28 iunie 2016: Achiziţii surse, calculatoare, aer condiţionat

Sus