Achiziții publice

1 Programul anual al achizițiilor publice2 Centralizatorul achizițiilor publice3 Contractele de achizitiție publică4 Solicitare oferte achiziții publice

15 noiembrie 2019: Invitație de participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Lucrări de renovare”

5 noiembrie 2019: Caiet de sarcini echipament foto
Se prelungeste data de depunere a ofertelor pana la 18.11.2019 ora 12:00

23 octombrie 2019: Invitație de participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Lucrări de zugrăveli, Caiet de sarcini”

21 octombrie 2019: Caiet de sarcini Achiziţie echipamente IT
        Completare:
        Produsele vor fi instalate/puse în funcţiune de furnizor, la sediul beneficiarului din Iaşi, str. Păcurari nr. 4.
        La punerea în funcţiune se va întocmi proces verbal de punere în funcţiune.

        Clarificare
        La solicitarea unui potential ofertant privind modalitatea de depunere a ofertelor, comunicăm următoarea clarificare:
        Oferta poate fi trimisă și pe adresa de email scanată și semnată de reprezentatul societății.

17 septembrie 2019: Caiet de sarcini copiator multifunctional A3 monocrom

3 septembrie 2019: Rezultatul final al procedurii de selecţie a partenerilor în cadrul programului RO-CULTURA Restaurare şi revitalizare clădire monument istoric - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

26 august 2019: Raport de selecție etapa de evaluare și selecție

29 iulie 2019: ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI RO-CULTURA,parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 - 2021, Apel 1 - Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice Titlul proiectului: „Restaurare şi revitalizare clădire monument istoric - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

16 iulie 2019: Proces verbal de evaluare a ofertelor

5 iulie 2019: Invitație de participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică ”Servicii de proiectare specializată: întocmire studii de specialitate, raport evaluare structurală și D.A.L.I. pentru intervenții de restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași.”
Ofertele se vor depune până la data de 15 iulie 2019, ora 12.00

26 iunie 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de proiectare specializată” şi Caiet de sarcini
Ofertele se vor depune până la data de 4 iulie 2019, ora 12.00

18 iunie 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de întreţinere pentru un număr de 82 aparate de aer condiţionat”
Ofertele se vor depune până la data de 25 iunie 2019, ora 10.00

31 mai 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Sistem sonorizare”
Ofertele se vor depune până la data de 7 iunie 2019, ora 12.00
11 iunie 2019: Proces verbal de evaluare a ofertelor Sistem de sonorizare

15 mai 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Lucrări de reabilitare - modernizare ascensor”; Caiet de sarcini „Lucrări de modernizare Ascensor pentru persoane istalat la BCU Iaşi”
Ofertele se vor depune până pe 22 mai 2019, ora 12.00
ANUNŢ EVALUARE

6 martie 2019: Solicitare oferte de preț pentru servicii de curăţenie

8 februarie 2019: Solicitare oferte de preț pentru „Monitorizare și intervenție 2 puncte de lucru”

17 ianuarie 2019: Solicitare de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru sistemul integrat de bibliotecă Aleph 500”

21 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț pentru Execuție sistem de evacuare și compensare (desfumare) mecanică CPV 45331210-1 pentru depozite de carte demisol
            Caiet de sarcini instalații pentru desfumare
            Formularul F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
            Formularul F4 - LISTA ECHIPAMENTE cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
            Formularul F5 - FIȘE TEHNICE

20 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț pentru transport publicații pe ruta București - Iaşi

15 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț Execuţie instalație iluminat de siguranță pt. corpul nou (extindere) al BCU „M. Eminescu” Iaşi

10 octombrie 2018: Solicitare oferte de proiectare şi execuţie instalații/sisteme de evacuare și compensare (desfumare) mecanică

5 septembrie 2018: Caiet de sarcini - Servicii de proiectare şi execuţie sistem de supraveghere video
                                           Clarificări

3 septembrie 2018: Achiziție Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU „M. Eminescu” Iaşi - caiet de sarcini

1 august 2018: Achiziție scaner carte cu platan în V
                                           Clarificări
                                           Clarificări

4 iulie 2018: Solicitare oferte de laptop şi server
                                           Clarificări

28 iunie 2018: Solicitare oferte de servicii de proiectare instalaţii de desfumare mecanică pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

27 martie 2018: Solicitare oferte perntru Transport internaţional de publicaţii

21 februarie 2018: Solicitare oferte pentru contractul de achiziţie publică „Servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pt. sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500”

15 noiembrie 2017: Solicitare ofertă lucrări de modificare tâmplărie

10 octombrie 2017: Achiziţie servicii de proiectare

15 septembrie 2017: Achiziţii surse, calculatoare, scanere
                                           Clarificări

8 martie 2017: Caiet de sarcini Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

17 februarie 2017: Lucrări de proiectare pentru înlocuire învelitoare acoperiş la cladirea BCU „Mihai Eminescu” Iaşi şi sistem de degivrare

12 noiembrie 2016:Solicitare ofertă de preţ aparat foto DSLR

7 octombrie 2016: Solicitare ofertă de preţ videoproiector

28 iunie 2016: Achiziţii surse, calculatoare, aer condiţionat

Sus