TRASEUL MEMORIEI


Traseul memoriei

Scopul acestui proiect este punerea în valoare a clădirilor monument istoric din Municipiul Iași unde au funcționat principalele instituții ale statului în timpul refugiului din perioada Primului Război Mondial. 10 muzee și instituții de cultură din Iași vor organiza tururi ghidate și expoziții cu tema Primul Război Mondial.

În seara zilei de 17 iunie 2017, în intervalul orar 18.00 – 22.00 se vor organiza evenimente, expoziții și vizitarea gratuită a următoarelor clădiri:

 1. Palatului Oştirii din Copou (Garnizoana Iași)

Luptătorii din Regimentul XIII Infanterie „Ștefan cel Mare” din Iași au marcat intrarea României în Primul Război Mondial, trecând Carpații în noaptea de 14/15 august 1916 pentru eliberarea românilor din Transilvania și întregirea teritoriului național. Faptele lor de arme au fost răsplătite prin realizarea unirii de la 1 decembrie 1918.

 1. Institutul Francez

Istoric: Clădirea a fost construită în secolul al XIX-lea, într-un stil clasic pronunțat, dar eclectic, care îi va aduce rapid denumirea de „Micul Trianon”. Centrul Cultural Francez din Iași își are sediul în această clădire din anul 1992.

Program: proiecția filmului ''Capitaine Conan''

 1. Universitatea Iași – Aula Carmen Sylva

Istoric: În anul 1897 se inaugurează Palatul Universitar, construit timp de patru ani. Clădirea, impresionantă prin monumentalitate, se înscrie în canoanele stilului eclectic francez şi capătă o valoare de simbol atât pentru comunitatea locală, cât şi pentru întreaga spiritualitate românească. În Aula Universității au avut loc în timpul primului război mondial ședințele Parlamentului României.

Vizitarea gratuită, cu ghid a Universității Alexandru Ioan Cuza, Aula Carmen Sylva și Sala Pașilor Pierduți.

 1. Palatul Copiilor Iași

Istoric: Casa a fost construită pe la 1840 de marele logofăt Dumitrache Cantacuzino-Pașcanu. În timpul Primului Război Mondial, datorită ofensivei armatelor Puterilor Centrale soldată cu ocuparea Bucureștiului, conducerea României se refugiază la Iași care devine astfel capitala de război a țării. Regina Maria împreună cu copiii vor locui în această casă în perioada 1916-1918. Deoarece familia regală primea aici delegații, miniștrii și numeroși reprezentanți ai puterilor europene (Ambasadorul Franței, excelența Sa Saint Aulaire, colonelul Thompson, atașatul Angliei, scriitorii francezi Robert de Fleurs, Claude Anet etc) clădirea era cunoscută în epocă și sub numele de Palatul Micii Europe.

Astăzi clădirea este sediu pentru Palatul Copiilor, aici au loc diferite activități educative, culturale, artistice împreună cu elevi din învățământul preuniversitar.

 1. Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu

Palatul Fundațiunii Universitare „Regele Ferdinand I”, cunoscut azi ca Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași și clădirea a fost construită în stil neoclasic între anii 1930-1934 pentru a adăposti sediul Fundațiunii Universitare „Regele Ferdinand I” și biblioteca acesteia.

 1. Muzeul Unirii, reședința Regelui Ferdinand în perioada 1916-1918

Construit, în stil neoclasic, în primii ani ai secolului al XIX-lea, edificiul constituie unul dintre monumentele simbol ale orașului. El apare în planul orașului Iași al inginerului Bayardi; din păcate, nu i se cunosc nici arhitectul și nici primul proprietar. Aceștia sunt cunoscuți, începând cu anul 1827; ei au fost logofătul Ștefan Catargiu, hatmanul Constantinică Paladi și spătarul Mihalache Cantacuzino-Pașcanu.

Între 1859 și 1865, casa va fi închiriată de Ocârmuirea Moldovei, pentru a servi de reședință domnească lui Alexandru Ioan Cuza, până când acesta se va muta la București.

După această dată, proprietară devine Caterina Ghica. Moștenitorii acesteia vând casa Societății de Credit din Iași la 1 mai 1886. În perioada 1886 - 1937, Creditul Urban, care își avea sediul aici, va închiria casa la diferite instituții și chiar unor persoane particulare. În perioada primului război mondial, atâta timp cât Bucureștiul a fost ocupat și capitala s-a mutat la Iași, casa din Strada Lăpușneanu a devenit sediu al cartierului regal și reședința regelui Ferdinand de la 26 decembrie 1916 până la 23 aprilie 1919. Iată de ce, pe drept cuvânt, casa a binemeritat a fi Muzeul Unirii.

 1. Teatrul Național Iași

În timpul primului război mondial (1916-1918) în sala Teatrului Național s-au desfășurat lucrările Camerei Deputaților. Discursurile rostite aici le-au redat românilor speranța și încrederea în victorie.

 1. Palatul Roznovanu, sediul Primăriei Municipiului Iași

Program: Se va organiza vizitarea gratuită, cu ghid a Palatului Roznovanu.

 1. Banca Națională a României – vizitarea gratuită a expoziției Banca Națională a României în timpul Primul Război Mondial din holul central al BNR Iași.

În acest loc s-a aflat primul sediu al sucursalei BNR Iași, unde s-a strămutat reședința Băncii Naționale a României în perioada 14 noiembrie 1916 – 30 noiembrie 1918, ca urmare a ingerințelor războiului.

 1. Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Vizitarea gratuită a Muzeului Catedralei Mitropolitane Iași

În „Sala Împroprietăririi” de la etajul Palatului Mitropolitan, la 6 aprilie 1917, în cadrul ședinței prezidate de arhiepiscopului Pimen Georgescu, reprezentanții partidelor au căzut de acord să sprijine inițiativa Regelui Ferdinand de a se da pământ țăranilor care au luptat pe front, în războiul de reîntregire.

În clădirea Palatului Mitropolitan au locuit Miniștrii I.G. Duca, Vintilă Brătianu, Vasile Morțun. În casele din curtea Mitropoliei au funcționat Casa Bisericii Și Casa Școalelor.

 1. Muzeul Municipal Iași

Program: Muzeul Municipal Iaşi găzduieşte expoziţia de artă „Iaşi – capitală regală”, care poate fi vizitată gratuit în intervalul orar 17.00 – 22.00. În spaţiul muzeului sunt prezentate cele mai importante lucrări de pictură şi sculptură realizate de artiştii ieşeni în cadrul programului Piaţa Unirii – Piaţa Artelor desfăşurat în Festivalul Internaţional al Educaţiei 2017.

Această expoziție marchează împlinirea a 100 de ani de când Iașul a fost Capitală a României (1916-1918), însumând o trecere în revistă a unor semne și simboluri specifice acestui oraș, dar și Europei în acel moment istoric. Expoziția reunește o serie din cei mai prestigioși artiști plastici ieșeni care prin lucrările expuse aduc un omagiu orașului Iași, capitală regală și capitală a culturii.

Sus