TRIPLĂ LANSARE DE CARTE: Profesorul Dumitru Irimia, omagiat de Mihai Zamfir, Mihaela Mancaș, Ana-Maria Minuț și Ioan Milică

lansare de carte

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” vă invită vineri, 8 iunie 2018, de la ora 18.00, în Sala B.P. Hasdeu a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, la lansarea volumelor Studii de stilistică şi poetică, Studii de limba română și lingvistică generală, ambele aparținând regretatului profesor Dumitru Irimia, precum și a volumului omagial Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.

Invitați: prof.dr. Mihai Zamfir, prof.dr. Mihaela Mancaș, conf.dr. Ana-Maria Minuț și conf.dr. Ioan Milică.

Evenimentul este înscris în agenda Festivalului Internațional al Educației 2018, organizat de Primăria Municipiului Iași și aflat sub egida Centenarului Marii Uniri.

Studii de stilistică şi poetică, ediție îngrijită de Adina Hulubaș, reunește majoritatea articolelor, studiilor și materialelor de stilistică pe care profesorul Dumitru Irimia le-a semnat de-a lungul a patru decenii. Lucrarea completează cartea Stilistica limbii române, publicată anterior de Dumitru Irimia, prin aprofundarea viziunii științifice și exemplificarea metodei de cercetare distincte, consacrate de autor.

Studii de limba română și lingvistică generală, ediţie îngrijită de Dinu Moscal, cuprinde toate articolele profesorului Dumitru Irimia dedicate limbii române și problemelor de lingvistică generală. Limba română este abordată atît în dimensiunea ei cultural-istorică, cît și în dimensiunea funcționării ei obiective. Se adaugă tot aici articolele de ortografie, unde se pot urmări raționamentele pentru poziția sa binecunoscută față de argumentele reformei ortografice din 1993.

Volumul Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal, cuprinde în prima parte (secțiunile I-III) evocările colegilor și studenților profesorului D. Irimia, începînd cu studenția și continuînd cu activitatea sa ca profesor, ca specialist în gramatica și stilistica limbii române și ca eminescolog. Pe lîngă latura evocatoare, aceste texte evidențiază și contribuțiile esențiale ale cunoscutului profesor de la Iași în domeniile menționate. În secțiunea a IV-a sînt adunate interviurile acordate de profesorul D. Irimia, în care el își exprimă, într-un cadru mai puțin formal, ideile despre ce înseamnă să fii dascăl, despre cultura umanistă, starea acesteia în spațiul românesc și locul ei în spațiul european, despre importanța studierii operei eminesciene, dar și amintiri despre propriul trecut. Volumul cuprinde și o secțiune cu lucrările Colocviului de exegeză literară In honorem Dumitru Irimia, Ipotești – 14 iunie 2017.

Dumitru Irimia (1939-2009, Iaşi) a fost o mare personalitate a lingvisticii româneşti, recunoscut pentru lucrările sale fundamentale de stilistică funcţională, stilistică literară (în special studii consacrate operei eminesciene) şi gramatică. A fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Timp de peste trei decenii a organizat Colocviile Naţionale Studenţeşti Mihai Eminescu, la care generaţii de studenţi au avut ocazia să-şi confrunte ideile şi să publice în caietele colocviilor, Studii eminesciene. A stimulat întîlnirea şi dialogul specialiştilor prin Conferinţa Naţională de Filologie Limba română azi, ţinută la Chişinău și Iași (10 ediţii, între anii 1991 și 2006). Între multe alte importante distincții, i-a fost conferit și titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Chișinău (2007). Cărţi publicate (selectiv): Limbajul poetic eminescian, 1979 (teza de doctorat); Curs de lingvistică generală, 1986; Structura stilistică a limbii române contemporane, 1986; Introducere în stilistică, 1999; Dicţionarul limbajului poetic eminescian, 2002 (coordonator); Dicţionarul limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri poetice, 2 vol., 2005; Gramatica limbii române, Iaşi, 2008.

În seria Opere Dumitru Irimia au apărut:

Sus