Permise / Vize / Lichidări

Pentru eliberarea unui permis nou de bibliotecă, vă rugăm să urmați următorii pași:

  • După completarea formularului de înregistrare, solicitanții vor trimite pe adresa de e-mail permise.bcumeiasi@gmail.com o fotografie tip buletin;
  • Subiectul mesajului va conține numele complet și corect din cartea de identitate, universitatea de apartenență, facultatea, ciclul de învățământ (licență/masterat/doctorat) și anul de studii;
  • Studenții și doctoranzii care nu aparțin de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, precum și cadrele didactice universitare și cercetătorii vor anexa acte doveditoare (imagine digitală a carnetului de student/a legitimației de transport vizat/ă pe anul universitar în curs sau, în cazul absolvenților de studii superioare, adeverință de la locul de muncă) și dovada achitării tarifului de eliberare a permisului;
  • Taxa se poate achita online, în contul RO43TREZ40620E335000XXXX, cod fiscal 4540836, Trezoreria Municipiului Iași, nume beneficiar: BCU „Mihai Eminescu” Iași sau cu cardul, la Biroul Permise.
  • Ridicarea permisului de acces se va efectua în ziua lucrătoare următoare trimiterii documentelor justificative.

Alte informații utile:

Sus