„Germania şi Tratatul de la Versailles 1919”

Repere ale diplomației românești: Conferința de Pace de la Paris

Sus