„Eminescu 171”

expoziţie de carte

Celebrarea Culturii Naţionale, la data de 15 ianuarie, a fost instituită prin lege în anul 2010 şi marchează, în acest an, 171 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii române". Omagiem pe creatorul - poet, prozator, dramaturg, publicist -, dar și pe omul Eminescu, care a lucrat în bibliotecă, a iubit parfumul florilor de tei, a creat poezii nemuritoare, a publicat şi s-a preocupat de soarta culturii şi a învăţământului românesc.

Eminescu s-a identificat cu destinul neamului nostru, cu întregul trecut, prezent și viitor. Scrisul poetului s-a hrănit dintr-o cunoaștere fără de pereche a întregii moșteniri culturale românești. Cititorul de astăzi are datoria sacră de a-i citi opera în întregime, încercând să-l înțeleagă prin el însuși.

,,Am răsărit din fundul Mărei Negre,
Ca un luceafăr am trecut prin lume,
În ceruri am privit şi pe pământ”.

Sus