expoziţii virtuale

,,Dacă viețile noastre sunt dominate de căutarea fericirii, poate că puține activități dezvăluie atâtea despre dinamica acestei căutări – cu toată ardoarea și paradoxurile ei – în afara călătoriilor noastre. Ele exprimă, oricât de neclar, o înțelegere a ceea ce viața ar putea fi, în afara constrângerilor profesionale sau a luptei pentru supraviețuire.”

(Alain de Botton, Arta de a călători)

Ghiduri Descrieri de călătorie Literatură de specialitate
Ghiduri Descrieri de călătorie Literatură de specialitate

Călătoriile au devenit în ultimele decenii parte integrantă a vieții în majoritatea comunităților de pe Glob, la nivel mondial înregistrându-se anual peste 1.4 miliarde de călătorii internaționale pe an (în contexte de desfășurare normală a activităților, deci excluzând situația indusă de pandemia de COVID-19). Numărul mereu în creștere al călătoriilor și importanța pe care oamenii o acordă acestora a determinat și desemnarea unei zile speciale de celebrare a acestora și, mai exact, de celebrare a turismului în general. Această zi, Ziua Mondială a Turismului, a fost stabilită la data de 27 septembrie începând din anul 1980 de către Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) cu scopul de a atrage atenția asupra impactului pozitiv pe care turismul îl are asupra societății, din multiple aspecte: economice, sociale, culturale, politice, precum și asupra mediului natural.

Expoziția de față, Citește, cunoaște, călătorește! este un mijloc de evidențiere a rolului turismului în societatea de astăzi, prin prezența acestuia în rândurile cărților.

Prin maniera în care expoziția este structurată, se urmărește exprimarea unui îndemn la lectură, și nu la orice fel de lectură, ci la cea care încurajează cunoașterea aprofundată a locurilor în care călătorim sau dorim să călătorim, și la înțelegerea modului de funcționare a sistemului turistic, dincolo de postura de vizitatori pe care ne-o asumăm cel mai adesea. Astfel, expoziția cuprinde trei mari categorii: Ghiduri de călătorie, Descrieri de călătorie și Literatură de specialitate, fiecare dintre ele, deschizând calea spre înțelegerea fenomenului turistic dintr-o perspectivă aparte.  

Ghiduri de călătorie

Călătoriile pe care le întreprindem sunt cel mai adesea însoțite de ghidurile turistice ale destinațiilor pe care le vizităm. Informațiile despre istorie și cultură, despre geografia locului, fotografiile care ilustrează elementele de unicitate și hărțile incluse pentru orientarea în spațiu a turistului alcătuiesc împreună un instrument esențial în bagajul oricărui călător. Colecția de cărți  din cadrul acestei categorii a expoziției prezintă o selecție de 68 de ghiduri de călătorie pentru destinații din întreaga lume, fiind incluse deopotrivă ghiduri pentru importante orașe turistice (Barcelona, Berlin, București, Ierusalim etc.), pentru regiuni extinse (Provence și Coasta de Azur, provincia Napoli etc.) și pentru întregi țări în ansamblul lor (Argentina, Australia, Franța, Noua Zeelandă, Portugalia etc.).   

Descrieri de călătorie

O categorie aparte a cărților dedicate, direct sau indirect, turismului o reprezintă descrierile de călătorie, în număr de 70. Publicațiile reflectă, pe de o parte, descrierea detaliată a experiențelor proprii ale autorilor care au călătorit în diverse destinații ale lumii, pe de altă parte, au fost incluse și cărți de ficțiune, care prin modul în care sunt scrise ilustrează cu lux de amănunte natura și cultura locurilor în care se desfășoară firul narativ al romanelor în cauză, adesea acțiunea în sine a acestora fiind dependentă de specificul locurilor respective. Aceste cărți au rolul de a transpune fidel trăsăturile locurilor prezentate și de a trezi cititorului dorința de călătorie și cunoaștere.

Literatură de specialitate

Colecția dedicată literaturii de specialitate evidențiază caracterul interdisciplinar al studiului turismului. Astfel, cele 64 de cărți reprezintă volume din literatura științifică care abordează turismul din perspective și domenii de cercetare diferite: geografice (accesibilitatea în turism, geografia turismului, dezvoltarea durabilă a turismului etc.), economie (aspecte ale antreprenoriatului în turism, elemente de contabilitate în activitatea turistică etc.), drept (legislație în turism), etc.

Îndemnul la călătorie exprimat prin colecțiile de cărți este completat și în manieră vizuală, printr-o expoziție de fotografie, care surprinde calitatea de turist a unei categorii de persoane puternic conectate cu ideea călătoriilor: geografii  - reprezentați de actuali studenți, absolvenți și cadre didactice.

Sunt imagini pornind din masivele montane românești, trecând prin importante orașe culturale mondiale și ajungând în destinații unice, ,,vânate” de mulți călători, precum cascadele Islandei și Norvegiei sau regiunile de deșert. Geografii ne-au împărtășit și emoțiile sau impresiile trăite în locațiile respective, privite din perspectiva pasiunii lor pentru călătorie.

Expoziția este realizată de Evelina Frunzete, bibliotecar la BCU „Mihai Eminescu” Iași, în cadrul Departamentului Informatizare și Tehnologii Digitale în colaborare cu dr. Alexandra Cehan, cadru didactic asociat la Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Vă invităm să luați parte la călătoria virtuală prezentată în cele 3 categorii ale expoziției!

Sus