BCU IAŞI A INTRODUS O NOUĂ PROCEDURĂ DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A CASETELOR PENTRU BAGAJE!

BCU IAŞI A INTRODUS O NOUĂ PROCEDURĂ DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A CASETELOR PENTRU BAGAJE!

 

Începând de luni, 26 martie 2018, cheile de la dulapurile pentru bagaje se obţin de la Serviciul de Pază, pe baza permisului de bibliotecă, după trecerea datelor de identificare (numele şi numărul permisului) într-un Registru de evidenţă. La părăsirea Bibliotecii, casetele pentru bagaje trebuie eliberate, iar cheile returnate la Serviciul de Pază, până la ora 20.00. Însuşirea acestora reprezintă o încălcare a Regulamentului pentru cititori al BCU Iaşi şi se sancţionează cu suspendarea temporară a permisului de bibliotecă pe o perioadă de 7 zile calendaristice. După 2 zile de la suspendarea permisului, Biblioteca își rezervă dreptul de a elibera, în condiții de transparență și securitate, conținutul casetei ocupate abuziv. Pierderea cheii se taxează cu 15 lei.

 

THERE IS A NEW PROCEDURE FOR OCCUPYING AND USING THE LUGGAGE LOCKERS

 

Starting Monday, 26 th March 2018, the keys for the luggage lockers will be taken from the Security Desk, based on the library card, after writing the identification data (name and card number) in a Register of evidence. When leaving the library, the lockers must be emptied and the keys returned to the security desk by 20.00. Taking the key with you is a violation of the ReadersRules of BCU Iaşi and will be sanctioned with the temporary suspension of the library card for a period of 7 days. Two days after suspending the library card, the Library reserves the right to empty, under conditions of transparency and security, the content of the locker. The loss of the key will be charged with 15 lei.

Sus